Swimming Pool

New Course Schedule Announced

June 10, 2025

This is your news article. It’s a great place to update visitors with the latest press and announcements about MPBJSS. Choose an eye-catching photo or video to feature for extra engagement!

Contact
Image by Alexunder Hess

Ziemas svētku sacensības 

10.01.2021

Lai piedalities mūsu ziemassvētku sacensības ir nepeiciešams atsutīt pieatieteikumu uz musu e-pastu, pieteikumu dokumnets var lejupladēt leja